/Terms
Terms 2017-08-06T13:25:19+00:00
  • הבהרה: ההצעות השיווקיות המוצגות באתר הן על דעתם ובאחריותם הבלעדית של בעלי העסקים המפרסמים ו/או נותני השירות ו/או מספקי המוצרים/שירותים.
  • אין איגוד המוסכים ו/או המכללה הטכנולוגית לרכב בע"מ/האתר אחראיים באופן כלשהו על התוכן השיווקי ו/או ההצעות השיווקיות לרבות טיבם, איכותם ותקינותם .
  • איגוד המוסכים ו/או המכללה הטכנולוגית לרכב/האתר מציעים אתר זה כפלטפורמה להצגת פרסומות מאת המשווקים בלבד ואין לו אחריות כלפי צג ג' לרבות צרכנים.

מבצעי האתר הם לחברי איגוד המוסכים בישראל

איגוד המוסכים בישראל, רשאי על דעתו להעניק את המבצעים לפי שיקול דעת של איגוד המוסכים בישראל

האתר רשאי להעניק מבצע המפורסם או אחר לפי שיקול דעתו ובהתאם לשווי הלקוח

 

איגוד המוסכים בישראל או האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר לפי שיקול דעתם

אין האתר מתחייב לעלויות המפורסמות באתר

האחריות לפרסום הוא של המפרסם או היבואן עצמו, ובהתאם לזמן הפרסום באתר. אך לא מחייבת את האתר או הקשורים לאתר

עלויות המשלוח הן בהתאם לחברת המשלוח אשר מספקת את המשלוח לאותו הזמן, ואין התחיבות לעלויות המפורסמות באתר

 

 

האתר רשאי לסרב למכירה אשר בוצעה באתר, בהתאם לבעיות או נסיבות אשר יגרמו לביטול

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. סגור