מחלקת פניות הציבור


מחלקת פניות הציבור, מייצגת אזרחים בעלי רכב מול בעלי מוסכים בכל רחבי הארץ ומכל ענפי המקצוע של שירותי הרכב. הטיפול בפניות הציבור מתבצע בשתי רמות עיקריות:

טיפול ברמת הפרט 
טיפול בפניות הנוגעות לטיב הביצוע והאיכות המקצועית של שרות הניתן ע"י מוסך מורשה כחוק לכלי רכב, מכל הסוגים והדגמים, במטרה לפתור את בעייתם הפרטית של הפונים.

טיפול ברמת האגוד 
מחלקת פניות הצבור והנהלת האגוד, בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקנון האגוד ותוך הפעלת רמת בקורת גבוהה, נוקטת צעדים שונים כנגד מוסכים אשר לא עומדים בקריטריונים הנהוגים מחברי האגוד בנוגע לשרות, אמינות ומקצועיות כלפי הצבור.

פניות לאגוד המוסכים מתקבלות בכתב ובאמצעות הדואר בלבד. עדכון לגבי מצב הטיפול בפנייה נשלח בדואר/פקס תוך כ-14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

מענה טלפוני לציבור בנושא תלונות ובוררות ניתן לפי שעות השרות לציבור בסניפי האגוד ברחבי הארץ. איננו בודקים סבירות תלונות באמצעות הטלפון.

כל פנייה, אשר נעשית דרך הצינורות המקובלים ולפי ההנחיות, מטופלת במלוא תשומת הלב, ובאופן ענייני ומקצועי.