ynet אושר: עדיפות לעסקים קטנים במכרזי ממשלה – כלכלה


ועדת הכלכלה אישרה פטור מאגרות לעסקים קטנים במכרזי ממשלה. כמו כן יוכלו להתמודד בהם מקומות המעסיקים עד 100 עובדים והמחזור השנתי שלהם איננו עולה על 100 מיליון שקל. יוזם ההצעה ח"כ פולקמן: "האתגר להסיר אחת ולתמיד את החסמים המגבילים עסקים אלה מלצמוח"

Source: ynet אושר: עדיפות לעסקים קטנים במכרזי ממשלה – כלכלה