בכנסת עדיין שוקלים לפצל את החינוך המקצועי ממשרד הכלכלה | דבר ראשון


יו"ר ועדת העבודה ח"כ אלי אלאלוף יזם דיון מיוחד בעד העברת החינוך המקצועי למשרד החינוך, אך נציגים מהשטח העלו את הבעיות שבהצעתו. "בחינוך המקצועי קיבלתי דברים שלא קיבלתי במשרד החינוך"

Source: בכנסת עדיין שוקלים לפצל את החינוך המקצועי ממשרד הכלכלה | דבר ראשון