הצעת חוק רישוי שירותי רכב – לשנייה-שלישית – נוסח להנחה 27.6.16